ماهی برنامه نویسی بهینه ساز دانلود برنامه

ماهی: برنامه نویسی بهینه ساز دانلود برنامه آموزشی asp.net pluralsight وب سایت

گت بلاگز اخبار گوناگون سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

سگ های پلیس آمریکا در حال حاضر کفش می پوشند تا شدت گرمای تابستان به پاهای آنها که با زمین تماس دارد، آسیب نزند. پلیس کلینتون در ایالت «کانِکتیکوت» آمریکا فیلمی

سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

عبارات مهم : احساس

سگ های پلیس آمریکا در حال حاضر کفش می پوشند تا شدت گرمای تابستان به پاهای آنها که با زمین تماس دارد، آسیب نزند. پلیس کلینتون در ایالت «کانِکتیکوت» آمریکا فیلمی از یک سگ آموزش دیده پلیسی K9 را انتشار داده است که به او کفش پوشانده شده است تا بر اثر راه رفتن روی زمین داغ پاهایش آسیب نبیند.

سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

این سگ که سونی نام دارد بعد از پوشیدن کفش چیز عجیبی را در پاهایش احساس می کند و تلاش دارد با آن خو بگیرد. رفتارهای او باعث خنده ی اطرافیان می شود. بازدیدکنندگان حرکات این سگ را بامزه توصیف کرده اند و بعضی دیگر هم گفته اند که سگ ها به کفش نیاز ندارند.

سگ های پلیس آمریکا در حال حاضر کفش می پوشند تا شدت گرمای تابستان به پاهای آنها که با زمین تماس دارد، آسیب نزند. پلیس کلینتون در ایالت «کانِکتیکوت» آمریکا فیلمی

تابناک با تو

واژه های کلیدی: احساس | آمریکا | اخبار گوناگون

سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

سگی که جهت محافظت از گرما کفش پوشید

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz